Ett 10-tal personer deltog i slåtter och informationsspridning i Vibjörnsparken. Trots tufft motstånd från växtligheten lyckades de båda ängarna bli slagna med liar och slåtterbalkar. Men det krävdes mycket kaffe, saft och hårt arbete.

Bo Karlsson