Slåttergillet följs efter några dagar av höbärgning och i år är vi 12 personer som träffas uppe vid ängen. Slåtter och höbärgning sker när alla blommor har fröat av sig och borgar för fortsatt blomning nästa år. Det är åtskilliga arter som under våren och sommaren pryder ängen och det finns en lista där man kan anteckna vad man hittar.

Arbetet med hopräfsning av det slagna gräset fortskrider tills en regnskur överraskar oss och en del av oss söker skydd under hasseln som växer intill fikaborden. Dessbättre blir skuren inte långvarig och snart är det dags för fika och trevlig samvaro. Vi fortsätter sen och traktorföraren Lennart har snart skäppan full och får åka iväg för tömning. Eftersom vi är så pass många går det rätt fort att göra färdigt och innan vi skiljs åt hinner vi fika en gång till! Och naturligtvis skriver vi i gästboken.

Det är inte bara föreningens medlemmar som trivs på ängen. Bävern har hittat dit och avverkar björkar vid strandkanten på löpande band. Man inser vilka kraftfulla tänder och käkar som detta djur har.

Birgit Johansson