Vi var 10 personer som gjorde en intressant och lärorik vandring i naturreservatet. Mestadels gick vandringen i obanad terräng över mossklädda stenar, döda trädstammar och genom sumpmark. Reservatet innehåller flera olika skogstyper. Mikael från länsstyrelsen delgav mycket av sin breda kunskap om de olika skogstyperna och några av de olika arter av mossor, lavar och svampar m.m. som finns här. Exempel på exklusiva arter vi såg var vedtrappmossa, hållav och garnlav.

Bo Karlsson