Vi var 15 personer som vikt en förmiddag för lite trivsamt ängsjobb. Vi räfsade fjolårslöv och småkvistar som vi drog bort till vår numera ganska stora “faunadepå”. Flera nötväckor underhöll under arbetet och fikat smakade som vanligt gott. Vitsippor stack upp här och där och gullvivorna visade sina knoppar. Särskilt roligt var det att hälsa två nya ängsvårdare välkomna denna dag.

Bo och Karin Tufvesson