Kyligt idag när vi besökte Kråken. Sjön sänktes på 1930-talet för att skapa mer brukbar mark. Förra året startade ett arbete med att återställa den forna sjön för att gynna fågellivet. En dammvall byggdes och med en pontongrävare skapades öppna vattenytor med små öar.
I den ”nya sjön” fanns tranor, krickor, gräsänder och tofsvipor.
Under vandringen runt sjön noterades järnsparv och taltrast och från fikaplatsen i en hage såg vi två spillkråkor.
Bo och Karin Tufvesson