Det blev en vintrig vandring längs den forsande Kristineforsbäcken. Vi såg spår efter bäver, älg, rådjur, hare, vildsvin, räv och ekorre. Däremot hittade vi inga utterspår denna gång. Uppe vid vattenhjulet smakade fikat bra. Där visade också en stor flock gråsiskor och tre strömstarar upp sig.

Karin och Bo Tufvesson