Fredagens ”bäversafari” blev, trots isiga vägar och gråväder välbesökt, 24 deltagare. Vi tittade på bäverhydda, eldticka och rödfärgsalg, fick till oss lite internetbaserad fakta om bäver, bl.a.
att den har 23000 hår per kvadratcentimeter ( jmf våra 600)• Lilian S berättade om hemtrakten och det gamla Börgöl.
Stort tack 🙏 till Rolf Malteskog,på andra sidan ån, som hade ordnat allt inför vår fikastund med eld.
Ingvar Tibblin