Denna gråa novembersöndag var det 22 deltagare som var nyfikna på ett av våra nyare reservat, Gäddöskogen. Turen gick via Långtvarens östra kant och torpet Sjögsätter, som skogvaktare Lindgren en gång ägde. Lindgren tog för länge sedan initiativ till att freda ett område med 250-åriga tallar och urgamla stubbar. Fina tjädermarker var det också . Det blev grunden till ett 35 ha stort reservat.
Blockrikt och mycket vatten blev det att kliva i. Fnaslav, korp, nötskrika och gröngöling noterades.
Ingvar Tibblin