47 personer deltog i Grosvadsskogen, trots regn.
En information om hur man har tagit hänsyn i avverkningen vid tätortsnära miljö.
Det handlade om olika avverkningsgrader och hur man tagit hänsyn till mark och stigar.
Det såg mycket bra ut.
Tack till de medverkande; Holmen skog, Falla skog, Kommunen och alla andra som deltog med frågor och kunnande.
Sven-Erik Pettersson