Meltorps zinkgruva blev den andra i serien om våra gruvor. För knappt 100 år sedan bröts här malm på 120 m djup. Tack vare att en stor mängd kalk frigjordes vid brytningen är floran rik. Vi hittade korallrot, slåtterblomma, skogsknipprot, tätört och den ovanliga “stor låsbräken”. Efter att ha vandrat runt bland gruvhålen, beundrat den rika floran och fikat vid varphögen vandrade vi vidare mot Braskhult. Kor i hagarna, blommor i dikeskanten och en andra fika i en skogsbacke. Kan man ha det bättre?

Bo och Karin Tufvesson