Tjuvstart på Naturskyddsföreningens skogsvecka 16-24/9 med en natur- och kulturvandring som blev en upplevelsevandring för flera sinnen. Skogsvandringen på Rådslaleden gav oss fina upplevelser i  den mosstäckta  trolska granskogen där Hallsjön låg blank, bäcken porlade, tranbären lyste i sjökanten och Huabergets branter skrämde. Längs stigen såg vi violspindelskivling och den spännande dropptaggsvampen där det går att klämma fram “bloddroppar”.
Vandringen gav oss även kunskap om 1700-talets järnhantering. Området tillhörde under den tiden Hällestads bergslag och ingick i en omfattande bergshantering. Leden går förbi lämningar efter gruva, kolbotten, hammare och hytta med dammar.

Eva Haraldsson               Karin Tufvesson(bild)