Eftersom natur- och kulturbevarande hänger ihop var vi idag en samling på 24 pers. som besökte Vånga hembygdsgård. Hembygdsgården ligger mycket vackert på en kulle med utsikt mot kyrkan och består av 14 byggnader med olika historik.
TACK till kunnige Arne Hultqvist, och övriga föreningen, som berättade om såväl föreningen som Vånga och svarade på frågor.
Vånga socken har tidigare utgjort en del av norra Östergötlands bergslag. Här har brutits järnmalm som sedan smälts ner till tackjärn i små masugnar som varit belägna runt om i Vånga. Järnhanteringen upphörde 1830 då Vånga förlorade bergsprivilegierna.
Eva Haraldsson