Dagens vandringar samlade 15 deltagare vid myrstackarna. Enligt Sven-Erik är det kal skogsmyra som bildar klaner där ett litet område kan bära en ovanligt stor mängd stackar. Området är beläget mellan Fisklösen och Mörtsjön väster om Anstorp. Den ovanliga svampen jordstjärna växer i en av myrstackarna
Djursnäsa ö: Nyckelbiotop vid Avern, rik på arter typiska för orörd skog.
Vi såg blåmossa, lundpraktmossa, blomkålssvamp, veckticka, svart trumpetsvamp och spår efter vildsvin, älg, björksplintborre, bäver mm

Ingvar T