Ängen dagarna före slåtter. Liten blåklocka, ängsvädd och fältgentiana dominerar ängen. Någon enstaka svamp. Björksopp och många stinkkremlor.

Sven-Erik Pettersson