Regnet hängde i luften men trots det mötte hela 15 personer upp för att lära sig lite mer om fjärilar och då speciellt vår ängs små smycken. Två gökar gal från var sitt håll och i sjön hördes fiskmåsarna.

Björn Ström från Entomologiska föreningen i Östergötland var den som höll i trådarna och han började med att ge oss en lektion om fjärilens livscykel. Sedan gick vi runt och letade. Vi kunde konstatera att det trots vädret var gott om insekter. Vi hittade luktgräsfjäril, ängsblåvinge, ljungblåvinge, svavelgul höfjäril och pärlgräsfjäril. Flera nätfjärilar fladdrade runt, förmodligen grobladsnätfjärilar.

I övrigt kunde det konstateras att växligheten är lite mager och inte så högväxt detta år. Nattvioler och tvåblad var kortare än vanligt liksom fältgentianan.

Vi får se på juliträffen om ängen har växt till lite. Det har ju faktiskt kommit lite regn. Inte minst när vi skulle fika, för då öste det ner på oss där vi tog skydd under hasselbuskarna.

Välkomna den 31/7 på månadsträffen och även den 6 augusti för då är det slåtter på ängen.

Tack Björn för en intressant dag!

Bo och Karin Tufvesson