Det blev en givande blomsterutflykt till Hagebyhöga och Kastad kulle. Två fina blomsterlokaler, ett kalkkärr och en kalktorräng. Vi observerade inte mindre än 55 olika arter, varav fem olika orkidéer. De fem orkidéerna var, vaxnyckel, blodnyckel, ängsnyckel, tvåblad och flugblomster. Dessutom såg vi bland annat, majviva, svarthö, tätört, sileshår, kärrspira, rödkämpar, luddvedel, skuggnäva och pimpinella. Den fullständiga artlistan finns nedan.

Ett stort tack till Peder som på ett utmärkt sätt guidade oss bland alla blommor.

Per Nyling

Artlista: blodnycklar, vaxnycklar, flugblomster, tvåblad,  kabbeleka, vattenklöver, maskros, gräsull, svarthö, bellis, trubbhagtorn, tussilago, hagtorn , sparvnäva, skuggnäva, groblad, smultron, svartkämpar, getväppling, backsippa, prästkrage, kärrspira, brudbröd, mattfibbla, pimpinella, förgätmigej, gråfibbla, daggkåpa, rödklöver, hundkäx, kummin, toppjungfrulin, ackleja, berberis, blodrot, darrgräs, daggkåpa, gullviva, gåsört, humleblomster, hönsarv,  jungfrulin, käringtand, kärrspira, majviva, rundsileshår, rödkämpar, rölleka, smörblomma, luddvedel, teveronika, tätört, ängsbräsma och ängsnycklar.