Vi var 13 personer som tog oss an utmaningen att ta oss fram längs Göntorpsåns meandrande flöde. Svarthätta, lövsångare och svartvit flugsnappare sjöng medan vi trängde oss fram genom tidvis täta buskage. Vattenklöver, skogsstjärna och vänderot noterades liksom en vacker starr som vi inte kunde artbestämma. Tack vare en fin bro kunde vi korsa ån och gå på ängsmark längs ravinkanten. Här växte ängsklocka och mängder av teveronika. Grävlingar hade gjort sig en riktig toalett som verkade ha nyttjats under natten. En fin hane av brun kärrhök svepte förbi innan vi kom upp på vägen mot byn.

Vägen slingrade sig genom byn där syrener blommade för fullt. Uppe vid Puksjön blåste det lite kallt men det hindrade inte en efterlängtad fikastund. Över sjön passerade en trana och på en sten vilade en fisktärna.

På återvägen träffade vi på ett törnskatepar som flyttade sig från den ena utkiksplatsen efter den andra. Tydligt var att de hade sitt revir där. Nere vid Ålsjön sjöng trädgårdssångare och svarthätta. I en torrslänt växte tjärblomster och där hittade vi också flera fångstnät tillverkade av trattspindlar. I en av “trattarna” tittade faktiskt själva konstruktören fram.

Ett tack till alla som var med för en trevlig samvaro och för er “naturnyfikna” inställning.

Bo och Karin Tufvesson