Dagens utflykt gick till Ruda – åter igen en gård där vi kände oss mycket välkomna och fick en massa kunskap om förr och nu. Ruda nickelgruva producerade 300 000 ton under de fyra år på 1860-talet som den var igång. Under första världskriget var den åter igång en tid sedan Tyskland beställt 100 000 ton, som dock bara hunnit till Ändebol (Katrineholm) när kriget var slut.
Ruda gårds historia präglas av entreprenörer. Det har funnits spritbränneri och det har varit äppelgård bl.a. Nuvarande ägaren, som är den sjunde generationen, berättade att de öppnade upp för turism 2014 med husflottar i sjön Tisnaren och nu finns åretrunt camping samt stugor.
Stort TACK till Kim Gustavsson som delade med sig av sin kunskap.
Vi noterade tranor, grågäss, kanadagäss, sädesärla, tibast och blåsippor.
Eva Haraldsson