Årets årsstämma hölls i Missionskyrkans lokaler. Fler än vanligt hade anslutit. Styrelsen fick ett nytt tillskott genom att Ingvar Tibblin invaldes. Efter avslutad stämma fick vi lyssna till musik av “Jazzkapellet”. Det bildspel som visades under fikat blev tyvärr svårt att se pga lite för ljus lokal. Vi får återkomma med det vid ett annat tillfälle.

Bo Tufvesson