Vi var 20 personer som i bitande nordanvind gav oss av på jakt efter kungsfiskare.
Turen startade vid Ljusfors naturreservat invid Motala ströms utlopp i Glan. Via Mellanströmmen i Skärblacka och Älvås kraftstation avslutade vi utflykten i Norsholms naturreservat.
Kungsfiskaren lyste med sin frånvaro, men det blev trots det en givande fågelutflykt med ett antal fågelobservationer. Höjdpunkten för dagen blev 11 Havsörnar. Dessutom såg vi storskrake, storskarv, knipa, sångsvan, knölsvan, grönfink, fiskmås, gråtrut och domherre.
Ett stort tack till Roger som guidade oss med sina stora fågelkunskaper.

Per och Bodil Nyling

Arkivbilderna nedan är tagna av Roger Karlsson