Vi var 31 deltagare som tog oss an dagens vandring mot Perkils kättil. Vädret var gråmulet och det var tyst på fågel. Vi såg träckspår efter orre innan vi nådde fram till Ansebo hammare. Hammaren finns omnämnd 1711 och var en av 14 räckhammare inom Tjällmo socken. Med hjälp av ett vattenhjul tillverkades spiktenar, ett råämne för de spikar som senare kunde smidas färdiga på gårdarna.

Vandringen gick vidare uppför den branta sluttning till berget där Perkils kättil ligger. ”Djävulens gryta” är en av de största jättegrytorna i landet. Den är hela 12 meter djup. Trots att den främre väggen försvunnit mäter hålet imponerande 7 meter. Först på slutet av 1960-talet lyckades man tömma grytan för att då se dess hela omfång.

Fika och grillning skedde nere vid parkeringsplatsen där en fin grillplats finns. Nyligen har skogen intill gallrats vilket medför att chansen till sol ökar under vackra dagar,

På hemvägen stannade vi till vid de magnifika ekar som växer vid Tyle skola. En mycket gammal och vid al skapade också frågor. Är den länets största. Vem vet?

Bo och Karin Tufvesson