För 2021 års kulturstipendium bjöd vi på en minnesvärd kväll med Fredrik Sjöberg.
Det blev en fantastisk kväll om samlande, om naturen, om blomflugor, om Runmarö och mycket annat. Styrelsen tackar och bugar. Bättre är svårt att få.
På bilden:
2 om böcker. 1 skriver 1 lånar ut.
Båda entomologer!
Sven-Erik Pettersson