Ett stilla gråväder vilade över ängen denna förmiddag. Dock fanns en hel del att se för de 12 personer som letat sig dit. Vinterståndare av småborre och fältgentiana. Bär av nypon, olvon och brakved. Några nyuppkomna scharlakansvaxingar? lyste röda och några lavar som brosklav och bägarlav hittades också.

Dagen till ära hade vi besök av kommunens nya naturvårdsamordnare, Matilda Hagstam , som ville bekanta sig med oss och se vår slåtteräng. Välkommen tillbaka!

Vid den obligatoriska fikastunden behagade en höstsol titta fram.

Väl mött sista måndagen i november!

Bo och Karin Tufvesson