Stort Tack till Berit och Klas Martinsson och Arne Hultkvist för en mycket intressant rundtur i området väster om Glan. Klas ledde en stor skara vandrare (35 personer) rätt på stigar och vägar medan Berit såg till att ingen blev kvar i nåt av gruvhålen. Arne berättade bland annat om forna tiders kalkbrytning och avrättningar på galgbacken. Bland alla 1500 arter som lär finnas i området kunde vi se två lite ovanliga arter: murruta och svartbräken, vilka båda är vintergröna.
På flera ställen kunde vi se spår av kalkbrytningen i form av dagbrott och grottor. Även rester av betongkonstruktioner finns kvar. Innan järnvägen byggdes transporterades kalkstenen med linbana ner till Glan och vidare med båt. När sen järnvägen byggdes 1882 – 1885, kunde transporterna ske med tåg.
I området finns en plats ”galgbacken” där avrättningar skedde för mer än 200 år sedan. Här avrättades brottslingar från många socknar runt omkring. Metoderna varierade beroende på brottets art.
Fikat avnjöts vid kanten av sjön Iglingen. En dag med skönt höstväder, mulet men uppehåll, vindstilla och ca 10 grader varmt.

Bo Karlsson