En skön höstutflykt i fin skogsmark. Lite kunskap om järnhanteringen på 1600- och 1700-talet fick vi också på den fint iordninggjorda Rådslaleden. Några troll som klängde i Huabergets branter fick vi inte se, eftersom man då ska vara ensam.

Eva Haraldsson