Återigen en vandring i den vackra trakten kring Malthult – Börgöl, nu med blommande ginst. Många ladusvalor kretsade runt gården och lite senare på vandringen kunde vi se en större hackspett mata sina ungar. Tack Ann-Britt Wrenner och Lilian Strömberg som förmedlade mycket mycket historia om folk, gårdar och torp i området. Tack Rolf Malteskog som upplät sin gårdsplan för oss.

Bo Karlsson