Dagens tur gick till den vackert meandrande Göntorpsån norr om Ålsjön. Vi följde den slingrande ån en bit norrut för att efter ha passerat en liten spång ta oss söderut igen. Svarthätta, trädgårdssångare, svartvit flugsnappare, lövsångare, bofink underhöll med sång. Träjon, vattenklöver och trolldruva växte längs stränderna och på sina håll syntes spår av bäver.

Fikat avnjöts i Karims trädgård och därefter gick ungefär halva gruppen en extra slinga runt Göntorp, där vi hade turen att se en större hackspett mata en av sina ungar i bohålet.

Summa fågelarter idag blev 23.

Tack Karin Eriksson för att du visade oss denna pärla och för att vi fick disponera er trädgård.

Karin och Bo Tufvesson.