En förmiddag i Folkström med skönt vårväder. Många fåglar hördes sjunga bland träden. En intresserad grupp fick höra Ann-Britt Wrenner berätta mycket om Folkströms historia. Vi gjorde en vandring till Övre bruket och tittade på spåren efter den verksamhet som pågick här vid Emmaån på 1700- och 1800 talet. Tillbaka vid Nedre bruket tittade vi in i kyrkan med sin 300 åriga träorgel. Och vi besökte en gammal begravningsplats som nyligen upprustats.

Bo Karlsson

Föreningen ger Ann-Britt ett stort tack för guidningen.