Det blev en mycket intressant vandring genom Hällestad. Under ledning av Eva Haraldsson och Barbro Landmark vandrade vi genom samhället. Med täta stopp berättade de om vad olika byggnader hade använts till och det rika liv som rått tidigare. Flera av deltagarna hjälpte till med information. Vid fotbollsplanen i Borggård var det dags för fika. Dessförinnan hade två fina glador visat upp sig på nära håll. Avslutningsvis gick vi över ängarna tillbaka till kyrkplanen. Växter som vi tittade lite extra på var nagelört och åkerviol.

Tack Eva och Barbro och alla ni andra som bidrog denna dag.

Bo och Karin Tufvesson