Ett stort tack till Jan Erik Svennblad  för din guidning om Doverstorps
flyktingläger. Ett fantastiskt bra berättande inför mängder av medföljare. Värt ett besök, men ger oändligt mycket mer med historien bakom. Dessvärre aktuellt än idag.
Svarthätta, lövsångare, svartvit flugsnappare och gärdsmyg hördes när vi gick.
Sven-Erik Pettersson