En härligt kyligt soligt senhöstväder. En vandring i den mossiga skogen till en grillplats vid Lyren. En jättefin och välskött rastplats. En flock storskrakar simmade utanför.
På nedre vänstra stigen fanns ett bröt av barkborreangripna granar, annars medelsvår vandring.
Sven-Erik Pettersson