Årets slåtter av Vibjörnsparkens två ängar genomfördes som planerat. Det kom 9 personer som deltog på ett eller annat sätt. Tack vare soligt väder och mycket jobb som gjorts dagen innan, som förberedelse för slagning med liar, så gick jobbet relativt bra. Men för att klara av alltihop så var det till sist nödvändigt att ta hjälp av röjsågar med gräsklinga. En stor del av ängarna består av täta höga bestånd av väddklint med hårda stjälkar, besvärliga både för lie och slåtterbalk.
Bo Karlsson