Höet ihopräfsat och bortforslat.
Det gick fort idag, när många hjälpte till.
Det ser prydligt ut när ängen är städad.
Kvar finns ett stort bestånd av vädd, till glädje för fjärilar.
Staketet är borta. Nästa gång vi kommer upp, är det vargsäkra stängslet på plats.
Så tack för idag.
Sven-Erik Pettersson