Juli månads ängsbesök. Sista före slåttern 8 augusti.
Även om det finns en hel del blommande växter, är det ändå alla överblommade växtstänglar som dominerar ängen.
Man kan se att det har varit en fantastiskt fin blomning.
Fjärilarna fladdrade och besökte framförallt alla väddblommor.
Söndag 8 augusti slås ängen, då är alla välkomna. alla behövs, även ni som säger att ni kan slå med lie.
Har varit en jättebra ängssommar.
Sven-Erik Pettersson