Högsommarvarmt med flockar av tornseglare över våra huvuden. Dags för vår årliga inventering. Växtligheten har ännu inte utvecklats till ängsflora utan har fortfarande karaktären av vägkantsflora. Men ängarna är fortfarande unga, så det ska bli intressant att följa utvecklingen.

Dagens inventering resulterade i ett fyrtiotal arter, där några försvunnit och några kommit till sen förra året.

Några av de arter vi såg, som ni också kan se på bilderna, var myskmalva, färgkulla, rödkämpar, väddklint och backnejlika.

Här är dagens artlista

Bo Tufvesson

Myskmalva
Färgkulla
Rödkämpar
Väddklint
Backnejlika