Idag hade vi glädjen att hjälpa Länsstyrelsen att ta bort en invasiv art, jättebalsamin i Finspång. Men vi hittade också en del växter som skulle vara kvar. Flenört, stinksyska, springkorn, nattviol och Jungfru Marie nycklar.
Detta är viktigt arbete för oss.
Sven-Erik Pettersson