Sveriges nationaldag firade vi, med att visa Sverige när det är som vackrast
Vi besökte Hunns östsida.
Naturskyddsföreningen hade 2 grupper som vandrade i området Selesjö, ett område som Finspångsbor vet mycket lite om. En grupp vandrade vänstervarv medan den andra gjorde ett högervarv. Vi fikade när vi möttes.
Ett stort tack till Lars Göransson, Selesjö herrgård, som berättade om dess anor från 1380 talet och framåt. Vi vandrade till Utterstorp och sen vidare till Selesjötorp. Det blev 6.5 km vandring på vacker skogsväg med blomrika vägkanter. Skogssällskapet som äger skogen har många viltåkrar och många uppdämda vattenytor.
Det blev en varm och skön dag. Sångsvan med 5 ungar. Ängsklocka.
I vägkanter, jungfrulin, svinrot, gåsört, femfingerört, blodrot, ängshavrerot med mera.
Sven Erik och Lena Pettersson