Myggorna gjorde oss sällskap när vi startade vår vandring på ca 8 km vid Fågelmossens naturreservat.
Barkborren hade gått hårt åt de höga granarna vid ledens början. Snart gick den vidare upp på hällar med utsikt över myrmarker med blommande skvattram. Vi skymtade också tuvull mellan träden.
På grund av att leden går genom de blöta myrarna fick vi ändra sträckning och gå på skogsväg fram till nästa reservat, Hästtumla tallskog.
Ett gammalt träd stod invid vägen med många hål, i olika storlekar, på rad.
Halvvägs tog vi fikapaus på ett berg med utsikt över ännu mera blommande skvattram. Den sista biten gick vi på leden inne i Fågelmossen igen. Där såg vi bl a vattenklöver och hjortronblommor.
Vi avslutade med att åka till Ringarhultsån för att se på den ovanliga ormbunken safsa.
Fåglar som hördes var lövsångare, bofink, gök, kungsfågel, svarthätta och taltrast.
Per och Bodil Nyling