Vi fick en härlig vandring i varierande skog ledd av Lars och Kerstin Gunnarsson. Vädret var mulet men utan befarat regn och blåst. Alla fem sjöarna kunde räknas in efter hand som de dök upp. Fikastunden avnjöts efter halva gångsträckan vid den femte sjön Övergivern. Övriga sjöar var Ljussjön, Hagsjön, Nedre- respektive Övre Ripplingen. Vi såg tex liljekonvaljer med knoppar och hörde bl.a. rödhake, bofink, lövsångare och gransångare.

Bo Karlsson