Ett kyligt och fuktigt Ängenäs. Trots allt en hel del syn- och hörbart. En del blommande, en del på god väg. Allt väntande på värme.

I träden hördes lövsångare, bofink, rödhake, koltrast och taltrast. Ute i viken sågs grågäss och storskarvar. En ensam gråhäger flög över.

I lövskogsbackarna noterade vi svalört, harsyra, majsmörblomma, gullviva, brännässla, liljekonvalj, skogsviol, stinksyssla, daggkåpa, lungört, vätteros, blåsippa, vitsippa, vårfryle, knippfryle, tussilago, tandrot, skelört, vårärt, gökärt, åkersenap, korsört, smultron, johannesört och flenört.

Hit återvänder vi gärna!

Karin och Bo Tufvesson