Kyligt med sol som värmde när den kom åt. Ljussjön, Hagsjön, Nedre Ripplingen, Övre Ripplingen, Övergivern. Många sjöar var det och koncentrationen stor för att försöka komma ihåg namnen. De två jättetallarna imponerade. Rödhake, bofink, gärdsmyg, talgoxe, korp, rödvingetrast och taltrast noterades liksom tibast, nunneört och lite överraskande blommande mjölon. En fin bäverhydda passerades. Vi fick också se hur väl naturen återhämtat sig efter den stora skogsbranden 2008. Ett stort tack till Kerstin och Lars Gunnarsson som initierat vandringen och för informationen vi fick om Rippestorp.

Karin och Bo Tufvesson