På stigar, obanad terräng och  lite väg, gick dagens vandring norr om Lotorp. Snöigt men väldigt bra vandringsväder.
Aktiv bäverhydda, en flock bergfinkar och mycket död granskog, en liten stenmurkla. Flatahällarna inbjöd inte till fikaplats idag.
Mycket bra information från Ingvar om skogsbruket idag och skötsel.
Tack Boel och Ingvar som ledde oss och berättade för oss. Tack ni som trotsade vädret.
Sven-Erik Pettersson