Klart väder och en pigg bofink välkomnade oss vid Strussjön. Dagen till ära mötte Mikael Burgman från Länsstyrelsen upp. I år är det ”Friluftslivets år” och då passar man på att träffa reservatsbesökare. Under vandringen i Strussjöskogens naturreservat stannade vi på flera ställen där Mikael berättade om vilka åtgärder man gör. Vi fick lära oss om kolning förr och på en gammal tall se ”brandljud” vilket är namnet på de skador som forna tiders skogsbränder åsamkat trädet. Vid ett ställe fick vi lära känna den sällsynta växten ryl med sina grovsågade blad. Efter att ha sett den gamla bäverhyddan och beundrat den lite ovanliga talltickan ställdes stegen mot rastplatsen där fikastunden hägrade.

Efter fikat tog en något reducerad grupp sig an rundleden i Stora Hjälmmossens naturreservat. Den var nu nyrensad och framkomlig efter kontakt med länsstyrelsen tidigare i veckan. Stigen slingrade sig fram i den moss- och lavrika gammelskogen. Citronfjärilarna hade vaknat och fladdrade lite här och där.

Ett tack till Mikael som berikade vår dag och även hade sett till att andra slingan blev njutbar.

Karin och Bo Tufvesson