Kall vind gjorde småfåglarna tysta och svårsedda. Däremot gladdes deltagarna av att få se den bruna kärrhökens bobyggande. Rörhöna och flera krickor visade upp sig och från vassen hördes både enkelbeckasinens klickande och vattenrallens säregna läte. Magnifikt var det också att se de tre havsörnar som visade sig.

Roger Karlsson