Detta speciella år blev vårt årsmöte förlagt utomhus vid ett av Holmens fina vindskydd ”Ljusfallet”. Tjugoen personer hade samlats och trots nyfallen blötsnö kunde mötet genomföras på ett bra sätt.  Efter själva mötet bjöds deltagarna på en liten naturtävling. Som slutpunkt fick vi njuta av nygrillad korv med kaffe. Tack till alla som hjälpte till denna dag för att skapa ett trivsamt utomhusmöte.

Bo och Karin Tufvesson