Efter lite historik om Länsmansgården och mordet i Högsfall i början av 1900-talet, blev det 6 km vandring i Hällestadskogen. Under ledning av Eva Haraldsson blev vi tio guidade på slingriga skogsstigar. Vi såg Karls täppa och Tomteberget med sin lilla sittgrupp. Tussilago, knoppig druvfläder och rikligt med vårfryle och blåsippor noterades också. Fåglar som underhöll med vårsång var gärdsmyg, dubbeltrast, grönfink och nötväcka. Några av oss hade turen att se en skymt av älg.  Tack Eva för en fin guidning och för att du ordnat det fina vårvädret.

Bo och Karin Tufvesson