Det blev en blåsig men solig vandring runt den 11 km långa leden. Första stoppet för de 16 vandrarna blev Klinten där vi kunde beskåda nästan hela Borensberg. Att befolkning förr brukade åka kälke utför backarna i ”Östergötlands Åre” kändes vådligt. Första fikat intogs på Juteberget med god utsikt över slätten medan Boren fick utgöra fond vid nästa rast. Några fågelarter som noterades under dagen var trädkrypare, nötväcka, gråsiska och grönfink.

Karin och Bo Tufvesson