Det blev en solig men lite kylslagen vandring för de 23 personer som lockats till mossen. Två tranor observerades, annars var det  mossens tystnad och vidsträckthet som imponerade. Efter fika vid Eriks fina eld så valde några att fortsätta på den andra delen av vandringsleden.

Sven-Erik Pettersson