Till Dig som är ledare för en aktivitet på Naturskyddsförenings naturvandringar

Vårt mål är att få människor att uppskatta naturen och att lära om naturen.

I varje grupp finns någon med kunskaper om natur.

Föreningen respekterar de restriktioner som gäller. Om någon som deltagit

får symtom av Covid 19 inom 14 dagar efter aktiviteten ska föreningens

Facebookansvarige (Sven-Erik Pettersson 070 21 80 189) kontaktas som meddelar alla deltagare.

För en säker aktivitet gäller följande:

  • Alla har anmält sig med namn till vår Facebooksida eller till Sven-Erik Pettersson 070 21 80 189
  • Av Sven-Erik får du som aktivitetsledare en namnlista på de som anmält sig till vandringen. Kolla att alla finns med.
  • Aktivitetens ansvarige delar upp i grupper och utser en gruppledare för högst 7 personer.
  • Du som gruppledare hjälper till att hålla avstånd inom gruppen och mellan grupperna. Avståndet mellan grupperna bör vara minst ca 20 m.
  • En person i sista gruppen ansvarar för att alla är med.
  • Återkoppla till Sven-Erik efter aktiviteten.

 

Stort Tack för att du hjälper till med att göra våra vandringar trygga.