Till Dig som är ledare för en aktivitet på Naturskyddsförenings naturvandringar

Vårt mål är att få människor att uppskatta naturen och att lära om naturen.

I varje grupp finns någon med kunskaper om natur.

För en säker aktivitet gäller följande:

  • Alla har anmält sig med namn till vår Facebooksida eller till Sven-Erik Pettersson 070 21 80 189
  • Av Sven-Erik får du som aktivitetsledare en namnlista på de som anmält sig till vandringen. Kolla att alla finns med.
  • En person i sista gruppen ansvarar för att alla är med.
  • Återkoppla till Sven-Erik efter aktiviteten.

Stort Tack för att du hjälper till med att göra våra vandringar trygga.