Hans Blomberg ska ha tack för en skön vandring på slätten. På grund av bristen på nysnö så såg gruppen mängder av djurspår. Det var spår efter rådjur, dovhjort, räv, vildsvin, hare samt bävergnag.
Tack ni som var med.
Sven-Erik Pettersson